koparka

Perfekcyjne zarządzanie maszynami budowlanymi

Perfekcyjne zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym wymaga nieustannej kontroli zarówno nad powierzonymi zadaniami, zatrudnionymi specjalistami, ale przede wszystkim nad wykorzystaniem sprzętu budowlanego.

Ten ostatni czynnik bardzo często jest nieprawidłowo i nieefektywnie wykorzystywany, a to powoduje policzalne i niemałe straty finansowe. Niejednokrotnie maszyny są  wykorzystywane do celów całkowicie niezwiązanych z prowadzoną inwestycją, a dodatkowo są narażone na kradzieży i dewastację.

Montaż odpowiednich czujników w maszynach pozwala na odzyskanie pełnej kontroli nad powierzonym do określonych prac sprzętem. Często spotykane kradzieże paliwa i wykorzystywanie maszyn do prac „na lewo” przestaną być rzeczywistością, która zmniejsza efektywność pracy i uszczupla budżet firmy. Monitoring maszyn budowlanych to szereg zabezpieczeń zapewniających całkowite bezpieczeństwo pod każdym kątem. Mobilna aplikacja pozwala na sprawdzenie aktualnego statusu pojazdu, a tym samym może zostać wykorzystana do obliczenie rzeczywistego czasu pracy w określonym miejscu. Z kolei, dzięki sondzie umieszczonej w baku eliminuje się jego kradzieże, a także jasnym staje się jakie jest średnie zużycie pracującej maszyny. Dane dotyczące jego zużycia są wysyłane w postaci czytelnego raportu.

Prawdziwym zabezpieczeniem jest funkcja powiadamiania o próbie uruchomienia pojazdu w godzinach, w których nie powinien już pracować. Uzupełnieniem tejże funkcji może być blokada zapłonu, uniemożliwiająca
uruchomienie pojazdu bez odpowiedniego klucza bądź np. hasła sms wysyłanego do urządzenia monitorującego.

Dostęp online, w odniesieniu do czasu rzeczywistego to nie tylko udogodnienie, ale umożliwienie odzyskania kontroli nad sprzętem i możliwość lepszego zarządzania całym przedsiębiorstwem.