porsche

Szyna CAN – Zastosowanie i Historia

Czym jest szyna CAN?

Szyna CAN, to inaczej magistrala Controller area network, którą używa się w przemyśle motoryzacyjnym, różne urządzenia i sterowniki w nowoczesnym samochodzie komunikują się ze sobą używając właśnie tej szyny. Urządzeniami które najczęściej korzystają z tej magistrali to:
- sterownik silnika,
- ABS,
- GPS,
- ASR,
- ESP

Historia tego wynalazku oraz zasada działania:
W latach 80 firma Robert Bosch GmbH wpadła na pomysł stworzenia systemu, który pozwalałby wewnętrznym urządzeniom pojazdu na swobodną komunikację. W 1985 roku tak właśnie powstało Controller Area Network, znane przez niektórych pod nazwą Car Area Network. Przez kilka lat był rozwijany i dopracowywany, aż w końcu doczekał się dwóch stabilnych odmian.
Magistrala korzysta z dwu przewodowej skrętki i pracuje z maksymalną prędkością transmisji do 1Mb/s, a komunikacja ma charakter rozgłoszeniowy, co oznacza, że komunikaty nadane przez urządzenia w sieci trafiają do wszystkich innych urządzeń.

Cechy Controller Area Network:
- Błędy obsługiwane są sprzętowo, a nie software’owo,
- Automatyczna obsługa dostępu do magistrali,
- Maksymalny rozmiar komunikatu to 8 bajtów,
- Rozpoznawanie komunikatów na podstawie identyfikatora.

Dlaczego korzysta się z CAN?

Magistrala ta charakteryzuje się duża niezawodnością, a także odpornością na zakłócenia. Uzyskano to poprzez wykorzystanie sygnału różnicowego, a także sprzętowej obsługi błędów, a także sprzętowej obsługi protokołu.
Obecnie większość firm z przemysłu motoryzacyjnego tworzy CAN jako układy peryferyjne, a także części wbudowane w mikrokontrolery.
Architektura zależy głównie od miejsca wykorzystania magistrali, jednak dąży się do uniwersalności jednego rozwiązania, jednocześnie starając się obniżyć koszty.