Biznes i finanse

W jaki sposób rozpocząć inwestowanie w fundusze?

W jaki sposób rozpocząć inwestowanie w fundusze
W jaki sposób rozpocząć inwestowanie w fundusze

Jeszcze do niedawna wystarczyło założyć lokatę, by odłożone oszczędności „pracowały” dla nas na niewielki zysk. Rekordowa inflacja (4,6% w lutym 2020 r.)* sprawia jednak, że nawet najwyżej oprocentowane lokaty nie pozwalają na zabezpieczenie pieniędzy przed utratą wartości. Z tego powodu coraz więcej osób poszukuje alternatywnych możliwości. Dużą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne. Podpowiadamy, na czym polega inwestowanie w fundusze, czy jest bezpieczne oraz jak zacząć.

Inwestowanie w fundusze – jedna z bezpieczniejszych i łatwiej dostępnych form inwestycji

Obecnie fundusze to jedna z bezpieczniejszych i łatwiej dostępnych form inwestycji. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że zawsze wiąże się ona z ryzykiem utraty całości lub części kapitału, jednak jest ono zwykle znacznie mniejsze, niż gdybyśmy chcieli samodzielnie kupować i sprzedawać akcje. Wymagałoby to specjalistycznej wiedzy i ciągłego śledzenia sytuacji na rynkach – pełnego zaangażowania z naszej strony. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku funduszy inwestycyjnych – wystarczy, że zdecydujesz się na kupno jednostek np. poprzez Vienna Life. Ty jedynie dokonujesz wyboru funduszu, który Cię interesuje, a zarządzający nim eksperci inwestują w Twoim imieniu pieniądze zgodnie z jego zasadami. W ten sposób inwestując nawet relatywnie niedużą kwotę pieniędzy uzyskujesz dostęp do wielu rynków. Zaletą funduszy inwestycyjnych jest możliwość by szybko i sprawnie rozpocząć inwestycję i  bez przeszkód zakończyć ją w wybranym momencie.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Na początek warto poznać rodzaje funduszy inwestycyjnych dostępne na rynku. Możemy je podzielić przede wszystkim pod względem kryterium uczestnictwa na:

  • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) – działają w oparciu o zasadę zbywania i nabywania jednostek uczestnictwa zawsze na żądanie uczestnika funduszu. W tym przypadku całkowita liczba jednostek jest nieograniczona. Mogą być one dziedziczone, lecz nie można ich odsprzedawać.
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – w tym przypadku inwestor nabywa certyfikaty inwestycyjne, które mogą być dziedziczone i odsprzedawane. Podczas gdy wyjście z Funduszu Inwestycyjnego Otwartego odbywa się automatycznie, w przypadku FIZ odbywa się to dopiero, gdy fundusz lub inny inwestor zdecydują się je odkupić.

Określ swój stosunek do ryzyka

Dostępne na rynku fundusze inwestycyjne różnią się również zdecydowanie pod względem poziomu ryzyka, z jakim się wiążą. Z tego powodu warto zawsze przed nabyciem jednostek funduszu określić, jakim typem inwestora jesteśmy. W tym celu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką kwotę możemy zainwestować, oraz jakie ewentualne straty jesteśmy w stanie zaakceptować, a także, w jakim przedziale czasowym chcemy zakończyć inwestycję. Jeżeli Twoja niechęć do ryzyka jest duża, najlepiej, jeśli wybierzesz bezpieczniejszy fundusz, oferujący mniejsze, stabilne zyski, nie cechujący się dużymi wahaniami – na przykład fundusz obligacji lub fundusz rynku pieniężnego. Dla osób, którym zależy przede wszystkim na maksymalizacji zysku i są gotowe podjąć w związku z tym większe ryzyko, najlepszym wyborem będą fundusze akcji.

Pomyśl o poduszce finansowej i dywersyfikacji inwestycji

Pamiętaj o tym, by inwestować w fundusze jedynie te pieniądze, co do których masz pewność, że nie będą Ci potrzebne w najbliższym czasie. Chociaż w przypadku FIO pieniądze możesz wycofać w dowolnie wybranym momencie, należy liczyć się z tym, że fundusz w pewnych okresach może notować straty. Z tego powodu zanim rozpoczniemy inwestowanie, warto część środków odłożyć na tzw. „poduszkę finansową” – jako zabezpieczenie na wypadek problemów finansowych. W takiej sytuacji możemy rozpocząć bezpieczne inwestowanie z myślą o długoterminowych zyskach. Eksperci jako sposób na minimalizację ewentualnego ryzyka wskazują również dywersyfikację inwestycji – zamiast lokować wszystkie środki w jednym funduszu, warto je podzielić na przykład na dwa różne – w ten sposób, nawet jeśli wartość jednostek lub certyfikatów jednego z nich spadnie, drugi pozwoli wyrównać stratę.

Skorzystaj z kalkulatora funduszy inwestycyjnych

Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto zawsze skorzystać z przydatnego narzędzia jakim jest Kalkulator Funduszy Inwestycyjnych, który jest cennym źródłem wiedzy o funduszach. Pozwala sortować je według skali ryzyka i klasy aktywów oraz porównywać ich wyniki. W ten sposób wszystkie najważniejsze informacje znajdziemy w jednym miejscu, przedstawione w wygodny i przejrzysty sposób.

*Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, inflacja liczona rok do roku.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię