Biznes i finanse

Jak rozliczyć PIT 28?

Jak rozliczyć PIT 28
Jak rozliczyć PIT 28

Przełom roku to czas, kiedy Urząd Skarbowy przypomina o swoim istnieniu. Rozliczanie PIT-ów jest obowiązkiem obywateli i firm. Jest to czynność dość skomplikowana i stresowa. Każdy błąd może oznaczać konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego. W zależności od formy opodatkowania i źródła dochodów wypełnia się konkretny formularz PIT. Osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego oraz uzyskujące przychody z najmu prywatnego wypisują do rozliczenia podatkowego PIT28.

Kto rozlicza się na podstawie PIT28?

Opodatkowanie w formie ryczałtu trzeba najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyska pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód zaistniał w grudniu. PIT 28 składają osoby mające dochody z  umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o podobnym charakterze. PIT 28 za 2022  wypełniają także rolnicy uzyskujący przychód z ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego. Już niebawem, bo w PIT 2023 pojawią się zmiany – będą obligatoryjnie opodatkowane przychody z  uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą

 Z tego formularzu będą korzystały osoby mające dochody z najmu prywatnego. Nie można złożyć zeznania PIT-28  wspólnie z żoną lub mężem ani rozliczyć PIT 28  wspólnie z dzieckiem. Nie możesz również rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałt wyłącza obie te możliwości rozliczenia.

Podstawa opodatkowania i ulgi przy formularzu PIT28

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Oznacza to, że nie ma możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów ani odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej, ulgi B+R . Po spełnieniu ustawowych warunków w zeznaniu PIT-28 można  skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych takich, jak: składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i   zdrowotne, darowizn na niektóre cele, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na Internet, ulgi termomodernizacyjnej, ulgi z tytułu wpłaty na IKZE, ulgi abolicyjnej i ulgi odsetkowej.

Wygodne rozliczanie przez internet

Najwygodniejsze jest rozliczanie PIT online.  Ryzyko pomyłki w rozliczeniu online jest znacznie mniejsze i dostępny jest PIT 28 wypełniony wzór. W programie PITax można wybrać rozliczenie PIT 28 online dla każdej osoby, która potrzebuje takiego  formularza i zapisać każdy rozliczony PIT.  Program wylicza zwrot lub niedopłatę podatku na podstawie danych podanych przez użytkownika i automatycznie dodaje załączniki. System umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej do Ministerstwa Finansów przez internet.  Jest to wygodne, bo nie trzeba godzinami czekać w Urzędzie Skarbowym na przyjęcie PIT-u.

Prawo do ryczałtu

Prawo do ryczałtu obowiązuje przez cały rok podatkowy. W kolejnym roku podatkowym podatnik nie może skorzystać z powyższego prawa, jeżeli jego dochody przekroczyły 2 miliony euro. Warto wiedzieć, że w trakcie roku podatkowego można utrać prawo do opodatkowania ryczałtem. Dzieje się tak, kiedy działalność gospodarcza zostaje rozszerzona, o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, przedsiębiorca składa  deklarację PIT 28 .

Termin w Urzędzie skarbowym

Urząd Skarbowy wymaga terminowości. Za niedotrzymanie terminu grożą przykre konsekwencje. Do kiedy rozliczyć PIT 28 za 2022? PIT 28 za 2022 termin złożenia – kiedy należy to zrobić? To pytanie często zadają podatnicy, dzwoniąc do Urzędu Skarbowego.  Termin złożenia PIT 28 za 2022 to  okres nie później niż do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, którego dotyczą (w 2023 będzie to 2 maja). Nowy termin dotyczy wyłącznie daty złożenia zeznania rocznego, a nie jego rozliczenia, tzn. zapłaty wynikającego z niego podatku. Trzeba pamiętać, że zapłata podatku ryczałtowego za 2022 r. musi nastąpić do 28 lutego. De facto dla PIT 28 termin można rozpatrywać w dwóch okresach czasu: zapłaty podatku i oraz złożenia zeznania rocznego za 2022 na urzędowym formularzu PIT-28 (ostateczny termin 2 maja 2023). Termin PIT 28 obowiązuje wszystkich podatników rozliczających się ryczałtem. Oznacza to, że podatnik ma obowiązek rozliczenia swojego podatku, nawet na 2 miesiące przed zadeklarowaniem swojej sytuacji podatkowej.

Rozliczenia PIT 28 2023  i innych podatków po najnowszych zmianach podatkowych będą cechowały się większym poziomem złożoności aniżeli dotychczas, ponieważ wprowadzona dwa terminy rozliczeń. Dotychczas był jeden termin. Warto również zerknąć tutaj: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-28/

Jak wypełnić PIT 28? Jak rozliczyć PIT 28 przykład

Przy wysyłaniu PIT 28 online należy pobrać  UPO – urzędowego poświadczenia odbioru. To  oficjalne potwierdzenie wysłania formularza PIT do Urzędu skarbowego.  Rozliczenie PIT-u przez internet to coraz popularniejsza opcja kontaktu z Urzędem Skarbowym.  Bardzo istotne jest zapamiętanie, że obowiązują już dwa terminy rozliczeń związanych z PIT-em 28. Częste zmiany podatkowe w Polsce, niestabilność i skomplikowanie tego systemu nie ułatwiają prowadzenia działalności gospodarczej.  Niestety, część zmian nie jest korzystna dla  polskiego podatnika. PIT 28 wzór wypełniony można znaleźć na stronie pitax.pl.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię