Biznes i finanse

Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych – jak często się odbywają i dlaczego nie należy ich pomijać

Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych - jak często się odbywają i dlaczego nie należy ich pomijać
Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych - jak często się odbywają i dlaczego nie należy ich pomijać

Osoba zarządzająca budynkiem, zgodnie z literą prawa, zobowiązana jest do systematycznego utrzymywania urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku na odpowiednim poziomie. Zaniechania w tej materii wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, dlatego konserwacja urządzeń przeciwpożarowych nie może być odkładana w czasie. Jak często należy ją wykonywać oraz co grozi za brak systematycznego sprawdzania sprawności wszystkich elementów wchodzących w wyżej wymieniony system?

Co jaki czas dokonywać konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w budynku?

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na zarządcę budynku obowiązek przeprowadzania systematycznej kontroli urządzeń przeciwpożarowych. To zadanie obligatoryjne, które musi być wykonywane w określonych terminach. Zgodnie z prawem takie sprawdzenie musi odbywać się przynajmniej raz w roku. Istnieją od tej sytuacji wyjątki, które związane są ze specyfikacją poszczególnych urządzeń. Oznacza to, że producent sprzętu, np. oddymiającego obiekt, może zasugerować kontrolę co pół roku. Jeśli takie zalecenia zostały zawarte w instrukcji użytkowej, to zarządca musi się do tego rodzaju zasad dostosować. Szczegółowe wytyczne w tej materii są przedstawione w rozporządzeniu MSWIA z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przyjmuje się jednak, że dla znaczącej większości urządzeń termin wykonywania kontroli to rok, liczony zazwyczaj od momentu dokonania poprzedniej kontroli. Przegląd systemów przeciwpożarowych najlepiej zlecić ekspertom z zakresu inżynierii pożarowej. Jedną z firm wykonujących tego typu zadania jest alfafire.pl, która dokonuje m.in. przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, systemów oddymiania czy systemów sygnalizacji pożaru.

Kary i konsekwencje niedopilnowania obowiązku ze strony zarządcy

Konsekwencje, które mogą dotyczyć osoby bagatelizującej te wymagania prawne są bardzo dotkliwe. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za brak sprawnych gaśnic w budynku grozi kara aresztu, grzywny do 500 złotych lub nagany. Sankcja jest oczywiście powiązana z sytuacjami, które wydają się najbardziej błahe. Jeśli zarządca nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie utrzymywania sprawności urządzeń przeciwpożarowych w budynku, to przy ewentualnej kontroli najprawdopodobniej dostanie mandat. Problem staje się poważniejszy, gdy w przypadku zaniedbań dojdzie do pożaru lub któraś z osób przebywających w obiekcie straci swoje zdrowie lub życie. W takich przypadkach problemy zarządcy nie skończą się na zwykłym pouczeniu czy grzywnie, ale sprawa trafi do sądu. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej mogą w niedalekiej przyszłości ulec zaostrzeniu, w szczególności w kontekście osób celowo rozniecających ogień. Istnieje jednak ryzyko, że kary za niedopatrzenia ze strony zarządców również będą coraz dotkliwsze.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię