Biznes i finanse

Czym różni się pełna księgowość od księgowości uproszczonej?

Księgowość pełna, a księgowość uproszczona

Własna działalność gospodarcza wiąże się z wyborem pomiędzy prowadzeniem pełnej księgowości, a księgowości uproszczonej. Sprawdź ten artykuł i dowiedz się jakie są różnice między tymi dwoma formami rozliczenia!

Księgowość pełna, a księgowość uproszczona

Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce obliguje przedsiębiorcę do prowadzenia rozrachunków i ewidencji księgowej. W zależności od działalności, skali obrotu finansowego i rodzaju podmiotu przedsiębiorca musi zdecydować się na formę rozliczenia swojej firmy. Do wyboru są dwie opcje: księgowość pełna oraz księgowość uproszczona. Jakie są między nimi różnice? Jak sama nazwa wskazuje – księgowość pełna jest bardziej rozbudowana i wymagająca niż księgowość uproszczona.

Obie formy wymagają od przedsiębiorcy wiedzy i umiejętności poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dlatego przed wyborem warto wybrać biuro rachunkowe, które doradzi jaki sposób rozliczenia będzie najkorzystniejszy oraz kompleksowo zajmie się jego prowadzeniem.

Jaka księgowość dla mojej firmy?

To jaką księgowość należy wybrać definiują regulacje prawne.

Księgowość uproszczona dedykowana jest dla działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Księgowość pełna obowiązuje przedsiębiorców posiadających spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowo akcyjne oraz samorządowe jednostki budżetowe. To także forma rozliczenia dla obcokrajowców prowadzących swoją działalność na terenie Polski i firm zagranicznych mających swoje oddziały w kraju. Należy też pamiętać, że pełna księgowość obowiązuje również przedsiębiorstwa prowadzone w innych formach niż wyżej wymienione, które do tej pory korzystały z uproszczonej księgowości, ale ich przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 2 mln euro na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Księgowość uproszczona – co to?

Księgowość uproszczona polega na ewidencjonowaniu podstawowych danych finansowych z wykorzystaniem jednej z trzech form.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów –  nazywana również PKPiR to uproszczona forma księgowości. Przedsiębiorca korzystający z księgi przychodów i rozchodów powinien zamieszczać w niej wszelkie informacje o obrocie ze sprzedaży, a także o kosztach poniesionych w celu uzyskania przychodu. Prowadząc KPiR podatnik jest w stanie rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie podatkowym.

Ryczałt ewidencjonowany – to uproszczona forma opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wykonywanej działalności gospodarczej. Dokładniej oznacza to, że podatek płaci się od przychodów, bez pomniejszania go o koszty. To jedna z najwygodniejszych form opodatkowania.

Karty podatkowe – to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca rozliczający się za pomocą karty podatkowej nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci zazwyczaj jest niski i nie zależy od wysokości dochodów.

Księgowość pełna – co to?

Pełna księgowość to rejestracja wszelkich zdarzeń gospodarczych w postaci zapisów księgowych w księgach rachunkowych. Przedsiębiorca musi ewidencjonować wszystkie obroty i salda dla księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz inwentaryzacji aktywów i pasywów. Ta forma rozliczenia obliguje do pełnego bilansu i rachunku zysków oraz strat umożliwiając obliczenie należnego podatku, precyzyjną analizę sytuacji przedsiębiorstwa oraz pełną kontrolę nad finansami.

Pełna księgowość to m.in.:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług, a także przygotowywanie plików JPK,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących opracowanie bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa bilansowego.

Rozliczenie poprzez rachunkowość pełną jest skomplikowane i wymagające, dlatego większość firm oddaje je w ręce biura rachunkowego lub zatrudnia własną księgową.

Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona jest mniej skomplikowana i wymagająca. Pozwala przedsiębiorcy na samodzielne prowadzenie, jednak taka forma prowadzenia ewidencji jest dość uboga i mało mówi o firmie. Natomiast księgowość pełna wymaga zdecydowanie więcej wkładu pracy, wiedzy i doświadczenia. Jest droższa i w większości przypadków musi być prowadzona przez biuro rachunkowe. Ta forma rozliczenia daje pełny obraz firmy, jej finansów i pozwala na głębokie analizy.

Artykuł przygotowany przez partnera strony.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię