Lifestyle

Na czym polega pogrzeb świecki?

Na czym polega pogrzeb świecki?
Na czym polega pogrzeb świecki?

Z biegiem lat pogrzeby świeckie cieszą się coraz większą popularnością. Taka forma pochówku zyskała sobie uznanie zwłaszcza wśród rodzin osób deklarujących się jako niewierzące. Laickie ceremonie nie zawierają żadnych odniesień religijnych. Ich głównym celem jest upamiętnienie zmarłej osoby oraz jej godne pożegnanie. Świeckie pochówki przebiegają w inny sposób niż katolickie obrzędy pogrzebowe. Dowiedz się więcej na ich temat!

Pochówek świecki – ogólna charakterystyka

Świecki pogrzeb odbywa się bez udziału osoby duchownej. W jego trakcie nie odprawia się tradycyjnych nabożeństw żałobnych, czyli mszy św., nieszporów za zmarłych oraz modlitwy różańcowej. Uroczystości zorganizowanej przez profesjonalny dom pogrzebowy, taki jak KARAWAN Tomasz Kondej, przewodniczy mistrz ceremonii, który wszelkie swoje decyzje odnośnie do przebiegu wydarzenia konsultuje z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego. Organizacja laickiego pochówku nie wymaga załatwienia żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy zgłosić chęć organizacji takiej ceremonii w wybranym zakładzie pogrzebowym. Koszty świeckiej uroczystości są zróżnicowane. Na ich wysokość wpływa przede wszystkim miejsce posługi, a także indywidualne wymagania finansowe osoby sprawującej funkcję mistrza ceremonii.

Warto mieć świadomość, że istnieje możliwość połączenia pochówku religijnego ze świeckim. W takiej sytuacji pożegnanie nieboszczyka odbywa się najpierw w kościele podczas Mszy świętej. Przy mogile zmarłego natomiast organizowana jest laicka uroczystość z udziałem mistrza ceremonii. Jest to jednak stosunkowo mało popularne rozwiązanie.

Jak przebiega świecki pochówek?

Warto mieć świadomość, że przy świeckim pochówku nie obowiązują żadne ogólnie przyjęte zasady postępowania. Organizacja świeckiego pogrzebu spoczywa co prawda w gestii danego zakładu pogrzebowego, jednak o tym, jak będzie przebiegać cała uroczystość oraz ile ona będzie trwać, decyduje najbliższa rodzina zmarłego. Mimo wszystko schemat postępowania w takich sytuacji jest podobny. Żałobnicy na ogół gromadzą się w domu pogrzebowym o określonej godzinie. W trakcie ceremonii wygłaszane są uroczyste mowy upamiętniające daną osobę oraz jej poczynione za życia zasługi. Nieodłączny element oprawy muzycznej wydarzenia stanowią ulubione piosenki zmarłego. W dalszej kolejności następuje przemarsz pod mogiłę. Tam uczestnicy pogrzebu składają kondolencje członkom najbliższej rodziny; ci z kolei dziękują swoim gościom za przybycie. Całość ceremonii nie powinna trwać dłużej niż kilkadziesiąt minut.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię