Lifestyle

Grypsowanie – co to znaczy i na czym polega?

Grypsowanie - co to znaczy i na czym polega?

Grypsowanie to pojęcie kojarzące się z filmami, których akcja rozgrywa się w środowisku więziennym. Dla osób pozbawionych kontaktu z miejscami tego typu zwrot ten może wydawać się zagadkowy. Co to jest grypsowanie? Czy zjawisko to jest legalne? Kogo można nazwać „grypsującym”?

Grypsowanie – co to jest?

Problematyczne jest już samo określenie pochodzenia tego słowa. Przypuszcza się, że grypsowanie wzięło się od niemieckiego „mózgu”, co miałoby wiązać się z przewagą „grypsujących” nad tymi „niegrypsującymi”. Ale co to znaczy grypsować? Wyjaśnienie tego zwrotu opiera się na kilku definicjach, które mają jedną wspólną cechę, dotyczą szeroko rozumianego środowiska osadzonych.

Grypsowanie, które nazywane jest również „ćwierkaniem”, to sposób porozumiewania się osadzonych, który opiera się na specyficznym, bardzo charakterystycznym slangu. Wiele z tych zwrotów zostało zaczerpniętych przez młodych ludzi, dlatego można je usłyszeć również w codziennym życiu. Trudno bowiem znaleźć bardziej dosadny styl używania potocznych słów niż grypsowanie. Przykłady zwrotów wywodzących się ze środowiska więziennego to na przykład „puścić farbę”, „drzeć łacha”, „damski bokser” lub „chwycić cug”. Wiele z nich stanowi mniej lub bardziej wulgarne określenie na czynności i aktywności charakterystyczne dla osadzonych, jednak jedno należy przyznać – twórcy grypsery charakteryzują się dużymi pokładami wyobraźni.

Co to znaczy grypsować w więzieniu?

Samo grypsowanie może odnosić się do zupełnie innego aspektu. Więźniowie uważający się za „grypsujących” postrzegają samych siebie jako lepszy sort ludzi, dlatego z wyższością patrzą na „niegrypsujących”. Kwalifikacja do tego podziału odbywa się jednak w sposób subiektywny, dlatego trudno w jednoznaczny sposób scharakteryzować obie grupy osadzonych.

Przyjmuje się, że grypsujący odbywają karę za „klasyczne” przestępstwa, takie jak na przykład kradzieże, wymuszenia oraz handel narkotykami. Z kolei do grupy „niegrypsującej” zalicza się z reguły bardziej problematycznych osadzonych, którzy odsiadują wyroki za cięższe przewinienia. Podział ten odnosi się również do samego języka, jaki używany jest przez konkretnych przestępców. „Grypsujący” znają bowiem zasady porozumiewania się slangiem, natomiast „niegrypsujący” tej wiedzy nie posiadają.

Inne znaczenie słowa „grypsować”

Zrozumienie charakteru środowiska więziennego wymaga zdobycia podstawowych informacji o tym, na czym polega grypsowanie. Słownik języka polskiego przytacza jeszcze jedną definicję tego określenia. Za grypsowanie uważa się również potajemne przekazywanie informacji, które mają służyć korzyściom osadzonego. Proceder ten z reguły opiera się na doręczaniu krótkich listów oraz ich przekazywaniu „z rąk do rąk”. W ten sposób wiadomość dociera do kolejnych osób, a sami osadzeni mogą w ten sposób komunikować się ze sobą.

Wyróżnia się również inny typ grypsowania, który opiera się na informacjach przekazywanych poza mury więzienne. Celem takiego działania jest najczęściej kontakt z członkami wybranej grupy przestępczej, a sama wiadomość ma służyć doglądaniu „biznesu” – nawet podczas pobytu w zakładzie karnym.

Czy grypsowanie jest legalne?

Przekazywanie informacji w postaci krótkich notatek jest powszechne w więzieniach, jednak zjawisko to nie nosi znamion legalności. Osadzeni mają prawo do kontaktu listownego z członkami rodziny, jednak każda wiadomość tego typu jest dokładnie sprawdzana. Z tego powodu treść grypsów opiera się najczęściej na specjalnym szyfrze i symbolach, które dla postronnego obserwatora nie stanowią niczego podejrzanego.

Zagłębiając się w charakterystykę zakładów karnych, warto wiedzieć nie tylko jaki klimat panuje w takich miejscach, ale też co znaczy grypsować. Działania tego typu prowadzą niekiedy sami strażnicy, jednak od lat służby więzienne dokładają starań, aby całkiem „wytępić” to zjawisko. Grypsera będzie jednak z pewnością istnieć jeszcze wiele dekad – niezależnie czy w formie ukrytych wiadomości czy też slangu wykorzystywanego przez samych osadzonych.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię